Centralna Agencja Wywiadowcza


Inaczej Central Intelligence Agency – CIA. Amerykańska agenda federalna, główny organ systemu wywiadowczego USA. Została utworzona w 1947 roku przez Kongres na mocy ustawy o bezpieczeństwie narodowym. CIA podlega Radzie ds. Bezpieczeństwa Narodowego, wszystkie tajne operacje przeprowadzane przez nią muszą uzyskać akcetację tej Rady oraz prezydenta, jej fundusze zatwierdza Kongres. Jej dyrektor, mianowany przez prezydenta za zgodą Senatu, jest szefem wszystkich amerykańskich służb wywiadu i kontrwywiadu, oraz należy do ścisłego kierownictwa państwa. CIA ma siedzibę w Langley w stanie Wirginia i zatrudnia kilkanaście tysięcy osób oraz nieznaną liczbę agentów i współpracowników. CIA działa głównie poza granicami Stanów Zjednoczonych, a jej najważniejszym zadaniem jest koordynacja pracy amerykańskich służb specjalnych oraz zbieranie i dostarczanie najwyższym władzom państwa informacji niezbędnych do planowania zadań strategicznych i podejmowania decyzji w sprawach międzynarodowych. CIA prowadzi również działalność wywiadowczą. Jej pierwsze tajne operacje i akcje dywersyjne za granicą miały na celu głównie przeciwdziałanie komunistycznej ekspansji, w latach 60. i 70. realizowała także program inwigilacji wybranych grup obywateli amerykańskich. Kolejni dyrektorzy CIA to A.W. Dulles (1953-61), J.A. McCone (1961-65), R. Helms (1966-73), W.E. Colby (1973-76), G.H. Bush (1976-77), S. Turner (1977-81), W.J. Casey (1981-87), W.H. Webster (1987-91), nazwisk obecnych dyrektorów CIA nie ujawniła.

Komentuj

Podobne strony: > > > > > > > >
banner