Intelligence Service


Popularna nazwa brytyjskich służb wywiadu i kontrwywiadu, koordynowanych przez specjalny podkomitet rządu brytyjskiego (Joint Intelligence Comittee). Najbardziej znane służby Intelligence Service to: służby wywiadu Secret Intelligence Service (SIS, kryptonim wojenny MI6) oraz kontrwywiadu i bezpieczeństwa wewnętrznego Security Service (kryptonim wojenny MI5).

Komentuj

Podobne strony: > >
banner