Secret Intelligence Service


agencja wywiadowcza

Inaczej SIS, MI6. Brytyjska agenda rządowa do spraw wywiadu założona w 1912 roku. Podlega ona Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Jej zadaniem jest gromadzenie, analizowanie i dostarczanie władzom państwa Wielkiej Brytanii informacji dotyczących obcych państw, prowadzi także szpiegostwo zagraniczne oraz tajne interwencje. W czasie II wojny światowej działająca w jej ramach służba kryptologiczna (ośrodek w Bletchey Park) dokonywała stałej deszyfracji depesz niemieckiej Enigmy. W latach 50. i 60. ucieczki 3 pracowników MI6 do ZSRR (m.in. K. Philby`ego) ujawniły działanie od lat 30. w jej centrali sowieckich informatorów. Szefami MI6 (kryptonim „C”) byli m.in. M. Cunning (1912-22), H.Sinclair (1922-39), S.G. Menzies (1939-51), w 1992 roku po raz pierwszy ujawniono nazwisko aktualnego szefa: C. McColl.

Komentuj

Podobne strony: > > > > >
banner