Security Service


Inaczej MI5. Brytyjska agenda rządowa, ale do spraw kontrwywiadu i bezpieczeństwa wewnętrznego założona w 1909 roku w celu zwalczania szpiegów niemieckich. Podlega ona Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, jest uprawniona do prowadzenia dochodzeń w sprawie każdej osoby, organizacji lub ruchu, mogących zagrozić bezpieczeństwu narodowemu, dokonuje aresztowań, a zgromadzone materiały przedstawia organom wymiaru specjalnego policji. Funkcjonariusze MI5 nie są ujawniani. Jej dyrektorami generalnymi (kryptonim „K”) byli m.in. V. Kell (1909-40), D. Petri (1940-46), w roku 1991 po raz pierwszy ujawniono nazwisko aktualnego dyrektora generalnego: S. Rimington.

Komentuj

Podobne strony: > > > >
banner