Zawartość kontrwywiad


Security Service

Inaczej MI5. Brytyjska agenda rządowa, ale do spraw kontrwywiadu i bezpieczeństwa wewnętrznego założona w 1909 roku w celu zwalczania szpiegów niemieckich. Podlega ona Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, jest uprawniona do prowadzenia …

Współpracownicy

sekretarka - panna Monneypenny

Większość przyjaciół Jamesa Bonda to jego współpracownicy, czyli agenci różnych wywiadów. Na przykład M, Q i Moneypenny pracują w wywiadzie brytyjskim, natomiast Felix Leiter i Jack Wade w wywiadzie amerykańskim. …

banner